Forex Piyasası Gelirinin Vergisi Var mı?

0
2400
blank

 

Forex piyasası teknik olarak döviz alım satım işlemleridir. Bu işlemlerle kar elde etmek ülkeler bazında ticari kazanç kapsamına girmediği için piyasalarda vergi ödemesi yapılmaz. Forex’te elde edilen gelirin sermayeye bağlı bir gelir olmaktan öte sermayenin nitelik değiştirmesi suretiyle elde edilmesi işlemleridir.

Gelir Vergisi Kanunu Açısından

Yurtdışı Forex işlemlerinin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi için bu gelirin ticari kazanç niteliklerini taşıması gerekir. Gelir Vergisi Kanunun 2. maddesinde gelir olarak kabul edilen kazanç ve iratlar şunlardır; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve değer artış kazançlarıdır. Buna göre, forex gelirlerinin vergilendirilebilmesi için kanun maddesinde sayılan bu 7 gelir unsurundan birinin tanımına girmesi gerekir. Ancak ticari faaliyetler ise emek-sermaye ilişkisidir. Ayrıca kazanç sağlama niyet ve kastının olup olmaması da ticari faaliyetin gerçekleşip gerçekleşmediği belirleyen unsurlardandır. Kazanç sağlama kastı olmasa da gerçekleşen işlem tüm unsurları ile değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahipse ticari faaliyet olarak değerlendirilir. Forex piyasasındaki işlemlerin emek unsuru içermemesi, sadece sermayeye dayanması ve işlemlerin bir organizasyon içerisinde gerçekleşmemesi sebebi ile forex işlemlerinden elde edilen gelirlerin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle herhangi bir vergi işlemine tabi tutulamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında forex işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş aracı kurumlarda, işlem hacimleri esas alınarak ödenen prim tutarları dâhil olmak üzere müşterilerine kaldıraçlı döviz alım satım işlemleri nedeniyle yapmış olduğu ödemeler üzerinden tevkifat yani kesinti yapma yükümlülüğü bulunmaz.

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından

Kurumlar Vergisi hesaplanırken mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı dikkate alınarak işlem gerçekleşir. Safi kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununda yer alan ticari kazanç hükümlerine göre belirlenir.

Forex piyasasında işlem yapan şirketler, kurumlar  vergisi mükellefi olan aracı kurumların bu piyasada gerçekleştirdikleri işlemlerden elde ettikleri gelirleri kurum kazancına dâhil eder. Bu gelirler dikkate alınarak kurumlar vergisi bildirisini vermelidirler. Forex işlemleri sonucu zarar elde etmeleri durumunda bu zararları da beyannamede belirtilmelidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından

Katma Değer Vergisi Kanunu 1. maddesinde ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ne tabi olduğu belirtilmiştir. Forex piyasasında yapılan işlemlerin sonucunda fiziki bir işlem olmayıp, işlem sonunda tasarruf hakkı el değiştiriri. Dolayısıyla forex  piyasasında yapılan işlemler KDV’nin konusuna girer.

KDV Kanunu’nda belirtildiğine göre külçe altın-gümüş, kıymetli taşlar, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasa araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’nden muaf tutulmuştur. Bu durumda forex piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinden bu bentte sayılan kıymetlerle ilgili olanlar için KDV uygulanmaz. Ancak, forex piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemleri yalnızca bu bentte sayılan kıymetlerle sınırlı kalmaz, dolayısıyla, KDV Kanunu madde 17/4’de sayılan kıymetler dışında herhangi bir kıymetin forex piyasasında bir işleme konu edilmesi durumunda KDV’nin hesaplanması gerekir.

Gider Vergileri Kanunu (BSMV) Açısından

Gider Vergileri Kanunu’na göre banka ve sigorta şirketlerinin herhangi bir işlemleri, kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakit olarak veya hesap üzerinden aldıkları paraların, banka ve sigorta işlemleri vergisine bağlı olduğu belirtilir. Bu hükümler dikkate alınarak işlem yapan aracı kurumların forex piyasasında gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda müşterilerden aldıkları komisyonlar üzerinden BSMV ödemeleri gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here