Döviz Kuru Riski Nedir?

0
4130
döviz kuru

Döviz kuru, iki milli para arasında olan değişim oranını ifade eder. Farklı bir ifade ile bir ulusal paranın yabancı para cinsinden değerinin belirlenmesi işlemidir. Ulusal paranın yabancı para karşısında değerinin belirlenmesi ile beraber ulusal paranın yabancı parayı alım gücü tespit edilmiş olur.

Döviz riski genel anlamda, kurum veya kuruluşların bünyesinde barındırdığı mevcut karları, varlık ve borçlarının yabancı para fiyatlarında olumsuz yönde oluşan gelişmeler sonucunda değer kaybetmesi veya miktarında azalma meydana gelmesi olasılığıdır. Bu olasılığın meydana gelmesi yabancı para ile işlem yapmakta olan firmaların döviz riski ile karşılaşmasının asıl nedenidir.

Döviz kur riski ise döviz kurlarındaki değişmelerden dolayı oluşan belirsizliğe bağlı olarak muhtemel zarar olasılığıdır. Kur riskinin kendini hissettirdiği zaman ise yabancı para cinsi ile yapılmış olan işlemlerden sonra yabancı paranın Türk Lirasına çevrilmesi ile ortaya çıkmakta olan farkın miktarı ile alakalıdır. Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değerinin düşmesi, ani şekilde gerçekleşen değer düşüşleri kur riskinin doğmasına sebep olur. Gelişmekte olan ülkelerde kur hareketleri çok inişli çıkışlı olmasından dolayı kur riski ile karşılaşılma olasılığı daha yüksektir. Kur riskinin bertaraf edilmesi için bu tarz gelişmekte olan ülkelerde bazı yollara başvurulmaktadır. Özellikle döviz kredisi kullanan işletmeler kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla kredi kullanacakları bankaların kur garantisi tanımasına dikkat eder. Bu kur garantisi şu şekilde işlemektedir. Kredi kullanan işletme krediyi geri ödeme zamanında yani kredinin vadesi geldiğinde krediyi kullandığı tarihte mevcut olan kur esas alınarak ödemesini yapar.

Kur Riskinden Korunma Yolları

Kur riskinden korunmak amacıyla çeşitli özelliklere sahip tip sözleşmeler oluşturulmuştur. Bunlar; forward, swap, opsiyon ve futures olarak sıralanabilir.

Forward sözleşmesi, sözleşme taraflarından birinin sözleşme konusu olan borcunu ifade eden ürünün veya finansal aracın döviz fiyatının ve işlem sayısının sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenmesidir. Sözleşmenin kurulmasından sonra döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalardan taraflar etkilenmez, sözleşmenin kurulduğu tarihin döviz kuru üzerinden işlemlerini yürütürler.

Opsiyon sözleşmeleri kişiye elinde bulundurduğu ürünü veya kıymeti belirlemiş olduğu bir tarihte ve yine belirdiği bir fiyattan satın alma ve satma yetkisi tanımaktadır. Opsiyon sözleşmelerinin iki türü vardır. Bunlar; Amerikan ve Avrupa tipi opsiyonlardır. Avrupa tipi opsiyonlarda tanınan opsiyon sadece vade tarihinde kullanılabilir. Bunun yanında Amerikan tipi opsiyon daha esnek bir yapıya sahip olup vade tarihi gelene kadar tercih edilen bir zamanda işleme konulabilmektedir.

Futures sözleşmeler tarafların sözleşmeye konu olan mal veya finansal aracın fiyatının standartlaşmasını sağlamak için sözleşme ile bu fiyatların sabitlenmesini ifade eder. Fiyat dalgalanmalarını engellemek amacıyla fiyatlar sözleşme ile sabitlenmektedir. Bu sözleşme tipinde döviz, borsa endeksi ve faiz oranları dikkate alınarak hazırlanmakta ve bu kıstaslara uygun olan alternatif sözleşmeler hazırlanmaktadır.

Swap sözleşme ise sözleşmenin tarafları sözleşmeden kaynaklanan ödemelerini karşılıklı olarak kalem kalem belirleyip daha sonra bu ortaya çıkan tabloya göre borçlarını takas etmektedirler. Söz konusu ödemeler ise döviz ödemesi veya faiz ödemesi şeklinde olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here