Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu Nelerdir?

1
606
blank

 

Borsa piyasasında yer alan aracı kurumların misyonu son derece önemlidir. Borsalardaki aracı kurumların öteki finans piyasalarına göre görevleri çok daha fazladır. Özellikle de alım satım işlemleri gerçekleştirilmesi esnasında yatırımcılar ile alıcı kurum arasında bir güven bağının tahsis edilmesi için önemli roller oynamaktadırlar. Ayrıca yatırımcıların birikimlerini sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi hususunda büyük yardımları vardır.

Aracı kurumlar hem birikimlerin güvenliği hem de işlemlerin güvenliği açısından son derece mühim bir konumdadır. Aracılık hizmetleri başkasının hesabına alı satım işlemlerini, kendi namına, başkasının hesap ve namına, kendi nam ve hesabına içermektedir. Aracılık kurumunun görevlerini biraz daha açmak gerekirse menkul kıymetleri ihraç ederek fon talep edenlerle menkul kıymetler karşılığında ise fon arz edenler arasındaki arabuluculuk etmektir. Borsada alım satım işlemi yapan kişiler için 2. Grup aracılık hizmetlerinin çok büyük bir önemi vardır. Bu grup aynı zamanda borsa üyeleri olarak da ifade edilmektedir.

Aracı Kurumunun Faaliyet Konuları Nelerdir?

Aracı kurumların faaliyet konuları şunlardır; yatırım piyasasında bulunan araçların halka arz edilmeksizin ya da halka arz yolu ile satışının yapılması. Daha öncesinde ihracı gerçekleşmiş olan yatırım piyasasındaki araçların alım satım işlemlerine aracılık yapmak. Opsiyon sözleşmesinde ve vadeli işlemlerde dâhil olmak üzere her çeşit türev araçlarının alım satım işlemlerinde aracılık faaliyeti sürdürmek. Menkul kıymetlerin satım taahhütleri ya da ger alımı ile satımında aracılık etmektir. Bu durum repo veya ters repo olarak da bilinmektedir. Yatırım danışmanlığı da aracı kurumların faaliyetleri arasındadır.

Portföy yöneticiliği ve işletmeciliği yine bu kurumların faaliyetleri arasında yer almaktadır. Aracı kurumlar anonim şirket olarak kurulma durumundadır. Hisse senetlerini çıkartmak için nakit ödeme yapılması, hisse senetlerinin bütünün nama yazılı olması aracı kurumun kuruluşu için gereklidir. Ayrıca yatırımın yapılacak olan aracılık faaliyetinin çeşidine göre tebliğle tespit edilen tutardan az olmaması ve esas sözleşmesinin kurul düzenlemesi ile kanun hükümlerine uygun olmasıdır. Kurucu olacak kişilerin aracı kurum ortağı ya da kurucusu olabilmek için gereken itibara ve mali güce sahip olması da aracı kurumun kuruluşu için son derece önemlidir.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here